Ak chcete zadať obsah, musíte byť v Režime editovania, a potom môžete použiť Ponuku akcií modulu alebo Tlačidlá akcií modulu na spravovanie obsahu