White - Sophie Conran for Portmeirion - White Round Roasting Dish
32,40 €